Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
Uniwersytetu Gdańskiego

 basic informations in english
 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka jest częścią Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Kierownikiem Katedry jest dr hab. Jan J. Kaczor, prof. UG .

 Basic informations in english
Dane kontaktowe

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
Uniwersytetu Gdańskiego
Adres: ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
Tel.: (58) 523 61 21


Kierownik Katedry:
dr hab. Jan J. Kaczor, prof. UG
jan.kaczor@ug.edu.pl


Królowa sekretariatu Katedry:
mgr Joanna Dunacka
joanna.dunacka@ug.edu.pl

Dorobek naukowy

Projekty badawcze:
  Granty realizowane   Granty zakończone


Publikacje Katedry:

 Repozytorium

Rozprawy doktorskie i habilitacyjne:
 doktoraty  habilitacje

Historia Katedry

Początki Katedry Fizjologii Zwierząt sięgają 1972 r., kiedy konkurs na stanowsko kierownika nowo organizowanego Zakładu Fizjologii Zwierząt wygrał dr med. Juliusz Tokarski.

Zakład Fizjologii nie dysponował początkowo żadnym wyposażeniem, aparaturą, a nawet zapleczem lokalowym - pierwsze zajęcia dydaktyczne odbywały się w wynajętych salach (m.in. na dworcu PKP w Gdyni).

 więcej

W Katedrze funkcjonuje 5 pracowni: Pracownia Bioenergetyki, Pracownia Neurobiologii, Pracownia Neurofizjologii i Neurochemii, Pracownia Fizjologii Behawioru i Stresu oraz Pracownia Zwierząt Laboratoryjnych.

Pracownia Bioenergetyki

Problematyka naukowa obejmuje następujące nurty badawcze:

 • metabolizm energetyczny mięśnia szkieletowego w warunkach fizjologicznych i patologicznych ze szczególnym uwzględnieniem roli mitochondriów,
 • zmiany metaboliczne zachodzące w ustroju w wyniku wysiłku fizycznego i treningu,
 • rola reaktywnych form tlenu i azotu w fizjologii i patologii,
 • rola i działanie witaminy D, starzenie i choroby neurodegeneracyjne.

Pracownicy:

 • dr hab. Jan J. Kaczor, prof. UG - Kierownik
 • dr Katarzyna Dzik
 • dr Mateusz Karnia
 granty i publikacje

Pracownia Neurobiologii

Problematyka naukowa obejmuje następujące nurty badawcze:

 • patofizjologia i nowe możliwości terapeutyczne leczenia chorób neurodegeneracyjnych badane w modelach zwierzęcych choroby Alzheimera i Parkinsona,
 • neuroprotekcyjne i immunomodulujące właściwości głębokiej stymulacji mózgu stosowanej w modelu choroby Parkinsona u szczura,
 • związek pomiędzy charakterystyką psychobehawioralną, leczeniem za pomocą psychostymulantów i antydepresantów a odpowiedzią immunologiczn,
 • farmakologia neuroimmunologiczna,
 • obszary mózgu zaangażowane w regulację układu odpornościowego.
czytaj dalej

Pracownicy:

 • dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG - Kierownik
 • dr Wojciech Glac, prof. UG
 • dr Beata Grembecka
 • dr Irena Majkutewicz
 • mgr Joanna Dunacka
 granty i publikacje

Pracownia Neurofizjologii i Neurochemii

Problematyka naukowa obejmuje następujące nurty badawcze:

 • udział struktur podkorowych rozszerzonego obwodu hipokampalnego w procesach pamięci i uczenia się,
 • udział ośrodków układu ciała suteczkowate – jądra przednie wzgórza w regulacji hipokampalnego EEG u szczurów,
 • wpływ farmakologicznej aktywacji i inaktywacji brzusznego pola nakrywki (VTA) na wzorzec hipokampalnego EEG u szczurów,
 • funkcjonalne relacje między wybranymi ośrodkami pnia mózgu i brzusznym polem nakrywkowym śródmózgowia w regulacji elektrycznej czynności hipokampa,
 • wzajemne zależności pomiędzy wybranymi strukturami układu mezolimbicznego i pnia mózgu zaangażowanymi w indukowane stymulacją elektryczną reakcje pokarmowe i eksploracyjne, a także modyfikowanie tych reakcji poprzez domózgowe iniekcje lub lezje,
 • powiązania w zakresie poszczególnych struktur układu mezolimbicznego przy uwzględnieniu transmiterowych systemów: dopaminergicznego, cholinergicznego i glutaminergicznego, działających w dynamicznej równowadze będącej istotnym elementem regulacji zachowań motywacyjnych,
 • wpływ indukowanego stanu zapalnego na proces neurogenezy,
 • stymulacja struktur układu limbicznego (m.in. ciała migdałowatego) a zachowania lękowe oraz reakcja stresowa i modyfikowanie jej skutków.
czytaj dalej

Pracownicy:

 • dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG - Kierownik
 • dr Ziemowit Ciepielewski
 • dr Grażyna Jerzemowska
 • dr Paweł Matulewicz
 • dr Witold Żakowski
 • mgr Ewelina Kurowska
 • mgr Aleksandra Piwka
 • mgr Jan Ruciński
 granty i publikacje

Pracownia Fizjologii Behawioru i Stresu

Problematyka naukowa obejmuje następujące nurty badawcze:

 • wpływ niekorzystnych (stresujących) czynników środowiskowych na zachowanie się zwierząt,
 • rola zachowania sie w utrzymaniu homeostazy,
 • zmysł smaku u ludzi i wpływ bodźców smakowo-węchowych na reakcje emocjonalne oraz zachowanie się ludzi i zwierząt,
 • neurobiologiczne podłoże funkcji kognitywnych.

Pracownicy:

 • prof. dr hab. Artur H. Świergiel - Kierownik
 • dr Emilia Leszkowicz
 granty i publikacje

Pracownia Zwierząt Doświadczalnych

Problematyka naukowa obejmuje następujące nurty badawcze:

 • wyykorzystanie innowacyjnych materiałów w medycynie regeneracyjnej - badania biokompatybilności,
 • badania behawioralne, fizjologiczne i genetyczne w odniesieniu do dobrostanu zwierząt, również dzikich.

Pracownicy:

 • dr Dorota Myślińska - Kierownik
 • lek. wet. Adriana Janicka
 • mgr Michał Kulikowski
 granty i publikacje

Realizowane prace doktorskie

W chwili obecnej w ramach pracowni Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka realizowanych jest 16 prac doktorskich.

 wykaz prac
 

Pracownicy i doktoranci Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka UG

dr hab., prof. UG
Jan J. Kaczor

Kierownik Katedry
Kierownik Pracowni Bioenergetyki
profesor uczelni
pokój B/407
(58) 523 61 20
jan.kaczor@ug.edu.pl

prof. dr hab.
Artur H. Świergiel

Kierownik Pracowni Fizjologii Behawioru i Stresu
profesor zwyczajny
pokój B/411
(58) 523 61 33
artur.swiergiel@ug.edu.pl

dr. hab., prof. UG
Danuta Lewandowska

Kierownik Pracowni Neurobiologii
profesor uczelni
pokój B/409
(58) 523 61 23
danuta.lewandowska@ug.edu.pl

dr hab., prof. UG
Jolanta Orzeł-Gryglewska

Kierownik Pracowni Neurofizjologii i Neurochemii
profesor uczelni
pokój B/414
(58) 523 61 32
jolanta.orzel-gryglewska@ug.edu.pl

dr. hab., prof. UG
Andrzej Borman

senior
pokój B/443
(58) 523 61 21
andrzej.borman@ug.edu.pl

dr
Ziemowit Ciepielewski

Pracownia Neurofizjologii i Neurochemii
starszy wykładowca
pokój B/440
(58) 523 61 35
ziemowit.ciepielewski@ug.edu.pl

dr
Katarzyna Dzik

Pracownia Bioenergetyki
adiunkt
pokój B/442
(58) 523 61 21
katarzyna.dzik@ug.edu.pl

dr
Wojciech Glac

Pracownia Neurobiologii
profesor uczelni
pokój B/410
(58) 523 61 24
wojciech.glac@ug.edu.pl

dr
Beata Grembecka

Pracownia Neurobiologii
adiunkt
pokój B/439
(58) 523 61 30
beata.grembecka@ug.edu.pl

dr
Grażyna Jerzemowska

Pracownia Neurofizjologii i Neurochemii
adiunkt
pokój B/415
(58) 523 61 25
grazyna.jerzemowska@ug.edu.pl

dr
Mateusz Karnia

Pracownia Bioenergetyki
adiunkt
pokój B/442
(58) 523 61 21
mateusz.karnia@ug.edu.pl

dr
Emilia Leszkowicz

Pracownia Fizjologii Behawioru i Stresu
adiunkt
pokój B/440
(58) 523 61 35
emilia.leszkowicz@ug.edu.pl

dr
Irena Majkutewicz

Pracownia Neurobiologii
adiunkt
pokój B/412
(58) 523 61 26
irena.majkutewicz@ug.edu.pl

dr
Paweł Matulewicz

Pracownia Neurofizjologii i Neurochemii
adiunkt
pokój B/414
(58) 523 61 32
pawel.matulewicz@ug.edu.pl

dr
Dorota Myślińska

Kierownik Pracowni Zwierząt Doświadczalnych
adiunkt
pokój B/408
(58) 523 61 26
dorota.myslinska@ug.edu.pl

dr
Witold Żakowski

Pracownia Neurofizjologii i Neurochemii
adiunkt
pokój B/444
(58) 523 61 31
witold.zakowski@ug.edu.pl

mgr
Joanna Dunacka

sekretariat / doktorantka
pokój B/406
(58) 523 61 21
joanna.dunacka@ug.edu.pl

mgr inż.
Michał Jaskulski

pracownik naukowo-techniczny
pokój B/441
(58) 523 61 36
michal.jaskulski@ug.edu.pl

mgr
Aleksandra Kubiak

pracownik techniczny
pokój B/438
(58) 523 61 21
aleksandra.kubiak@ug.edu.pl

mgr
Michał Kulikowski

Pracownia Zwierząt Doświadczalnych
pracownik techniczny
pokój B/441
(58) 523 61 36
michal.kulikowski@ug.edu.pl

mgr
Ewelina Kurowska

Pracownia Neurofizjologii i Neurochemii
asystent / doktorantka
pokój B/413
(58) 523 61 21
ewelina.kurowska@ug.edu.pl

mgr
Aleksandra Piwka

asystent / doktorantka
pokój B/417
(58) 523 61 21
aleksandra.piwka@ug.edu.pl

mgr
Karolina Plucińska

pracownik techniczny / doktorantka
pokój B/415
(58) 523 61 25
karolina.plucinska@ug.edu.pl

mgr
Jan Ruciński

Pracownia Neurofizjologii i Neurochemii
asystent / doktorant
pokój B/413
(58) 523 61 21
jan.rucinski@ug.edu.pl

mgr
Arkadiusz Działoszewski

doktorant
pokój B/438
(58) 523 61 21
arkadiusz.dzialoszewski@phdstud.ug.edu.pl

mgr
Olimpia Goździewicz

doktorantka
pokój B/438
(58) 523 61 21
olimpia.gozdziewicz@phdstud.ug.edu.pl

mgr
Grzegorz Jabłoński

doktorant
pokój B/438
(58) 523 61 21
grzegorz.jablonski@phdstud.ug.edu.pl

mgr
Daria Korewo

Pracownia Bioenergetyki
doktorantka
pokój B/438
(58) 523 61 21
daria.korewo@phdstud.ug.edu.pl

mgr
Paulina Pałczyńska

doktorantka
pokój B/438
(58) 523 61 21
paulina.palczynska@phdstud.ug.edu.pl

mgr
Natalia Piekarczyk

Pracownia Bioenergetyki
doktorantka
pokój B/417
(58) 523 61 21
natalia.piekarczyk@phdstud.ug.edu.pl

mgr
Martyna Siudak

doktorantka
pokój B/438
(58) 523 61 21
martyna.siudak@phdstud.ug.edu.pl

mgr
Agnieszka Stankiewicz

doktorantka
pokój B/438
(58) 523 61 21
agnieszka.wadolowska@phdstud.ug.edu.pl

mgr
Grzegorz Świątek

doktorant
pokój B/438
(58) 523 61 21
grzegorz.swiatek@phdstud.ug.edu.pl

mgr
Piotr Zawistowski

doktorant
pokój B/438
(58) 523 61 21
piotr.zawistowski@phdstud.ug.edu.pl

mgr
Marta Ziętek

doktorantka
pokój B/438
(58) 523 61 21
marta.zietek@phdstud.ug.edu.pl

 

Informacje i materiały dla studentów

Pracownicy i doktoranci Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka prowadzą kilkadziesiąt przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych na blisko 10 kierunkach studiów.

SKN 'Homunculus'

Studenckie Koło Naukowe 'Homunculus' to jedno z najprężniej działających kół naukowych na UG.

 Strona www  Facebook

Prace dyplomowe

Zobacz proponowaną tematykę prac licencjackich i magisterskich oraz opiekunów prac.

 Prace dyplomowe

Skrypt do ćwiczeń

Polecamy nasz podręcznik 'Fizjologia Zwierząt i Człowieka (Wyd. UG)' - do nabycia bezpośrednio w Katedrze (pokój B/406) w cenie 48 zł.

Konsultacje

Terminy konsultacji pracowników oraz doktorantów Katedry można sprawdzić klikając poniższy przycisk.

 konsultacje
  Ogłoszenia dla studentów

  W tej chwili nie ma żadnych aktualnych ogłoszeń