Działalność naukowa

Tematyka badań prowadzonych w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka została opisana szczegółowo na stronach Pracowni:
Pracownia Badań Snu
Pracownia Neurobiologii

Pracownia Fizjologii Behawioru i Stresu


W chwili obecnej realizujemy 2 projekty finansowane przez MNiSW:
Granty MNiSW
Granty UG
Granty UE


Wyniki naszych badań publikujemy w czasopismach z listy filadelfijskiej:
Publikacje


Współpracujemy z kilkoma placówkami badawczymi:
Współpraca


Od początku istnienia Katedry wypromowaliśmy 6 doktorów habilitowanych, 25 doktorów i ponad 440 magistrów:
Rozprawy habilitacyjne
Rozprawy doktorskie
Prace magisterskie

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
telefon / fax: (58) 523 61 21