Pracownia Neurobiologii

Tematyka

Problematyka naukowa obejmuje dwa nurty badawcze:

  • Psychoneuroimmunologia - dotyczy roli ośrodkowych struktur limbicznych i mezolimbicznych, odpowiedzialnych za stany napędowe i emocjonalne oraz struktur związanych z chorobą Parkinsona w modulacji układu odpornościowego.
  • Neurobiologiczne mechanizmy leżące u podstaw wpływu substancji uzależniających oraz depresji i działania leków przeciwdepresyjnych na odpowiedź układu odpornościowego.


Pracownicy

Dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG

więcej


Dr Wojciech Glac

więcej


Dr Beata Grembecka

więcej


Dr Grażyna Jerzemowska

więcej


Dr Irena Majkutewicz

więcej


Dr Dorota Myślińska

więcej


Mgr Karolina Plucińska

więcej


Doktoranci

Mgr Maria Grzybowska

więcej


Mgr Ewelina Kurowska

więcej


Mgr Magdalena Listowska

więcej


Mgr Magdalena Podlacha

więcej


Mgr Kacper Ptaszek

więcej


Aktualnie realizowane projekty badawcze:

  • Mechanizm i indywidualne zróżnicowanie wpływu amfetaminy na układ odpornościowy u szczurów (2013-2016, grant NCN, kierownik: dr Wojciech Glac)
  • Aktywność immunologiczna w warunkach stymulacji wybranych struktur układu limbicznego u szczurów o odmiennej charakterystyce behawioralnej (2011-2014, grant NCN, kierownik: dr Dorota Myślińska)


↑ góra strony

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
telefon / fax: (58) 523 61 21