Kierownik Katedry

Dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG

e-mail: edyta.jurkowlaniec@biol.ug.edu.pl

tel.: (058) 523 61 20

więcej


Sekretariat Katedry

Mgr Danuta Bazant

e-mail: danuta.bazant@biol.ug.edu.pl

tel.: (058) 523 61 21  |  fax: (058) 523 61 21

więcej

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
telefon / fax: (58) 523 61 21